Céljaink

A Párt Alapszabály célja és tevékenysége

(1) A párt célja elsődlegesen:

A gazdaság,- társadalom- és környezetpolitika képviselete és fő célkitűzései megvalósításának elősegítése, amely rövid és hosszú távon garantálja az egyén és a társadalom összhangját, és ennek alapján az emberi élet minőségének jobbítását.

(2) A párt további célkitűzései:

–   A magyar lakosság életvitelének jobbra fordulásáért, a magyarság felemelkedéséért, az elszegényedés felszámolásáért és munkanélküliség lehető leg-minimálisabbra csökkentéséért való küzdelem.

–   Munkahelyteremtés, munkahelymegtartás, továbbá a munkanélküliség visszaszorításának segítése.

–   Korrupció megállítása és felszámolása, a közpénzek átláthatóságának és áramlásának ellenőrizhetősége.

–   Új gazdaságpolitikai alapelvek megteremtésének és erősítésének elősegítése, a hazaszeretet érzelmének megújítása, megerősítése.

–   Rendezvények szervezése, kiadványok megjelenítése, a magyarságunk, nemzeti kultúránk hagyományaink ápolása-védelmezése céljából.

–   A párt együttműködése az európai uniós pártokkal, és minden olyan párttal, amelyek elvei nincsenek ellentétben pártunk elveivel. Részvétele az európai unió bizottságaiban.

–   A párt, politikai téren a magyar társadalomban és a parlamentáris demokrácia fórumain, a parlamenti törvényhozásban és a helyi önkormányzatokban egyaránt érvényesíteni kívánja az általa vallott értékeket.

Vezetők

Dr. Burúzs Attila, elnök

Dr. Burúzs Attila, elnök

Seres Attila, alelnök

Seres Attila, alelnök